SPORTIEF AANBESTEDEN

Bij het realiseren van sportvoorzieningen spelen gemeenten een belangrijke rol. Het belang van deze rol komt onder andere tot uiting in de aanbestedingsprocedure. De opdrachtgever bepaalt de uitvraag, daarbij laat hij zich vanzelfsprekend leiden door wettelijke regels en het eigen (inkoop)beleid. Wat nog meer de procedure kan beïnvloeden zijn ongeschreven regels, maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de markt. Of het aanbestedingsproces wel of niet goed verloopt hangt mede af van de mate van ervaring met en kennis van deze invloeden.

Met de gouden regels van het aanbesteden, proberen we een bijdrage te leveren aan deze kennis. Dit lijkt juist nu van belang. In juli 2016 heeft er namelijk een wijziging plaatsgevonden in de Aanbestedingswet en na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn er een aantal nieuwe bestuurders aangesteld. Deze gebeurtenissen veroorzaken een belemmering in het proces.

Aan de vierde druk van 'Sportief aanbesteden' zijn drie themasheets toegevoegd. Deze gaan allemaal dieper in op een algemene ontwikkeling of trend in aanbestedingen. Deze drie nieuwe thema's zijn: aanbesteden van de sporttechnische inrichting van binnensportaccommodaties, aanbesteden in een circulaire economie en publiek-private samenwerkingsconstructies (PPS). Daarnaast is voor de vierde druk het overzicht van bedrijven die sportaccommodaties kunnen inrichten, exploiteren en/of bouwen geüpdatet.

Hieronder kunt u de Gouden regels downloaden